Zirconia Ceramics Energidispersiv spektroskopi

Energidispersiv spektroskopi

打印
打印

Figur 4

EDS-spektra av mässingsprover (Översta spektra: Pristine / Bottenspektra: Degraderat).

■Figur 5

EDS-spektra för Zirconia-prover (Översta spektra: Orörda / Bottenspektra: Nedbrutna).

EDS-spektroskopi var en annan teknik som användes för att karakterisera de orörda och nedbrutna proverna.Den elementära kartläggningen av proverna förblev konsekvent för den keramiska mittposten för både orörda och
nedbrutna prover.Endast en liten ökning av oxidationen av provet uppmättes.Mässingens EDS-spektra å andra sidan (figur 5) visar en drastisk förändring i procent syre i provet på grund av bildandet av oxidskikten.Detta indikerar nedbrytning av mässingsprovet som hölls vid 600 °C.