Densitetsmätning & svepelektronmikroskopi

Densitetsmätning

Data från en pyknometer för densitetsmätningar på det orörda provet (mässing och zirkoniumoxid) och nedbrutna prover som hålls vid 300 °C och 600 °C.

De keramiska proverna bibehöll en konsekvent densitetsmätning för de orörda och nedbrutna (300 °C och 600 °C) proverna.Detta beteende förväntas av Zirconia på grund av den elektrovalenta bindningen av materialet som ger dess kemiska och strukturella stabilitet.

Zirkoniumoxidbaserade material anses vara några av de mest stabila oxiderna och har till och med visat sig sönderfalla gradvis vid förhöjda temperaturer nära 1700 °C.Därför kan det vara ett klokt val att utnyttja den keramiska mittstolpen för högtemperaturapplikationer, även om sammansättningen av den sintrade

Svepelektronmikroskopi

■Figur 3

Vänster sida visar metallprover av orörda och 600 °C och den högra sidan visar keramiska orörda och 600 °C

Figur tre visar högupplöst bildåtergivning av de polerade och etsade orörda och nedbrutna proverna.Som kan ses finns det inga bevis för nedbrytningen i de keramiska proverna (bilder på höger sida).Proverna har samma fysiska struktur som ger stabiliteten hos det keramiska provet vid hög temperatur.Å andra sidan ser vi en extrem förändring i ytmorfologi på de nedbrutna mässingsproven.Ytan på mässingsprovet är nedbruten och visar kraftig oxidation.Den fysiska bildningen av oxidskiktet bidrog sannolikt också till förändringen i densitet hos mässingsprovet.